• Onbepaalde duur - Voltijds
  • Drongen
  • Deze positie is vervuld

CAR Bolt vzw

Als diensthoofd sta je in voor:

•Adequaat personeelsbeleid

– Volgt administratief lonen en contracten op, coördineert en organiseert sollicitaties, opstart nieuwe medewerker (arbeidsregelment, werkuren, compendium,…), evaluatiegesprekken

– Is waakzaam voor een goede werksfeer en het stimuleert de medewerkers tot het nemen van verantwoordelijkheid, het ontwikkelen van creativiteit en het plichtsbewust uitvoeren van de opdrachten

– Coacht en ondersteunt de disciplineverantwoordelijken (werking, aanbod,…), coördineert en stuurt het administratief personeel

•Vlot organisatorisch beleid binnen het centrum

– Coördineert en implementeert het kwaliteitsbeleid en -systeem

– Volgt op en stuurt bij in het correct verloop van alle processen eigen aan het CAR (administratie, onderhoud, automatisatie, dagelijkse werking,…)

– Faciliteert een klantvriendelijke dienst- en hulpverlening waarbij kwaliteit, toegankelijkheid en de zorggebruiker centraal staat

•Voert een pro-actief preventiebeleid (preventieplannen opstellen, implementeren,…)

•Denkt proactief mee samen met de directie in de verdere organisatie van het CAR

– Werkt mee aan een proactief meerjarenbeleid op vlak van organisatie, personeel en organisatie

•Bouwt actief netwerken en samenwerkingsverbanden uit, legt en onderhoudt formele informele contacten met professionelen en organisaties

 

Profiel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste paramedicus, sociaal werker, psycholoog of orthopedagoog met affiniteit in het aansturen van een team. Ervaring in het leidinggeven is hierbij een pluspunt. Veel belangrijk is aansluiting vinden bij onze professionele norm: deskundig, probleemoplossend, positief en in verbinding met de organisatie, de collega’s en de cliënten.
 

Aanbod

Wij bieden een leuke en uitdagende job in een warme, sociale en dynamische werkomgeving. De functie valt onder PC 330 revalidatiecentra. Daarnaast hebben wij oog voor woon-werkverkeer, opleidingen en bijscholingen.

Solliciteren kan per email naar: kristof.carpentier@carbolt.be