• Onbepaalde duur - Voltijds
  • Jette
  • Deze positie is vervuld

Site CAR Brussel VZW

Als dienstverantwoordelijke en coördinator neemt u een cruciale rol in binnen een multidisciplinair team dat instaat voor de diagnostiek en behandeling van kleuters en lagere schoolkinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ASS, DCD, algemene ontwikkelingsretardatie, enz. U werkt hierbij nauw samen met alle teamleden, evenals met de ouders, verwijzers, school en CLB van de cliënt. Volgende hoofdactiviteiten komen hierbij aan bod:

Als dienstverantwoordelijke van de dienst logopedie stuurt u het team logopedisten. Hierbij streeft u in samenspraak met het team naar een optimalisatie van de diensteverlening en het behandelen van de zorggebruikers met logopedische noden. U staat hierbij tevens in voor de coaching en de zorginhoudelijke sturing van het team.
Als coördinator binnen het team werkt u aan de opmaakt van een aangepast therapieplan voor onze zorggebruikers. hierbij organiseert u multidisciplinair overleg met het team, de zorggebruikers en hun context evenals met eventuele netwerkpartners.
Als lid van de staf en het coördinatieteam werkt u in samenspraak met de kinderpsychiater, de directeur en de andere leden van het coördinatieteam mee aan de zorgvisie van ons CAR.
Als logopedist staat u in voor de behandeling en diagnostiek van onze zorggebruikers.

Spreekt deze job jou aan! Solliciteren kan per mail naar kristof.carpentier@carbrussel.be