• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Rollegem

Site CAR De Kindervriend

Functieomschrijving

Als lid van een multidisciplinair team sta je in voor diagnostiek en behandeling van kinderen tussen 3 en 13 jaar met complexe ontwikkelingsstoornissen (ADHD, gedragsstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen,. ..) en/of verstandelijke beperking

Behandeling:

– Individuele therapie, eventueel groepstherapie

– Verslaggeving

– Deelname aan teamvergaderingen rond gebruikers met ouders en externen

Profiel

·         Je beschikt over het diploma bachelor/master in de logopedie.

·         Je onderschrijft de visie, missie en waarden van CAR De Kindervriend

·         Ervaring met de doelgroepen is een extra troef.

·         Je bent vaardig in contextgericht en krachtgericht werken.

·         Je bent communicatief vaardig.

·         Je bent stressbestendig.

·         Je bent flexibel en u kan om met crisissituaties.

·         Je hebt een collegiale en constructieve houding.

·         Je bent nauwkeurig op administratief vlak.

·         Je bent zowel een teamspeler als zelfstandig.

·         Je bent enthousiast en ondernemend.

Jobgerelateerde competenties

·         Werken met een doelgroep: kinderen

De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen en de persoon informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, …)
Het soort stoornis (lees-, taal-, …), de moeilijkheden (hinder, symptomen, …) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
Na de behandeling de balans opmaken en informatie uitwisselen met arts, leerkracht, …
Het logopedieprogramma uitwerken
De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, …) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, …)
De medisch-administratieve documenten invullen
Persoonsgebonden competenties

Zelfstandig werken
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Omgaan met stress
Plannen (= ordenen)
 

Aanbod

·         Vast contract 32/38 (4 werkdagen – geen weekendwerk)

·         Een boeiende job in een dynamische en innoverende werking met enthousiaste en betrokken collega’s.

·         Een uitgebreid vormingsaanbod.

·         Verloning volgens IFIC categorie 14 + fietsvergoeding.

 

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.