• Onbepaalde duur - Voltijds
  • Gent
  • Deze positie is vervuld

Site CAR Impuls VZW

CAR Impuls vzw zoekt een algemeen diensthoofd.

Het betreft een voltijdse betrekking met als algemeen doel: het verzekeren van het goed functioneren van het revalidatiecentrum met aandacht voor het juiste evenwicht tussen:

– het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen,

– de realisatie van de revalidatiecapaciteit,

– een professionele, veilige en aangename werkomgeving.

 

Takenpakket:

 

Algemene taken:

• Mee bepalen en uitdragen van de missie, visie en waarden van het revalidatiecentrum aan alle betrokkenen.

• Samen met de directie opvolgen van omgevingsontwikkelingen en wetgeving betreffende de doelgroep, sector en samenleving en hier proactief op inspelen.

• Vanuit de eigen deskundigheid mee uitwerken en sturen van toekomstoriëntaties voor het centrum, op korte, middellange en lange termijn.

 

Taken t.a.v. externe diensten:

• Bewaken van de uitstraling van het centrum en kenbaar maken van het zorgaanbod.

• Aandacht hebben voor een actieve en vlotte samenwerking met externe diensten en personen.

• Is de contactpersoon tussen het centrum en IVIO Balans en staat in voor de samenwerking en planning, opvolging en inschakeling van zorggebruikers.

 

Taken t.a.v. intern beleid:

• Bepaalt met de directie de beleidsdoelstellingen en volgt hiervan de implementatie binnen de dagelijkse werking of organisatie van het centrum op

• Werkt actief mee (bv. opstellen van procedures, delegeren van taken) aan het beleid inzake automatisatie, wetgeving (bv. privacy, …), preventie – veiligheid, welzijn, etc.

• Staat in voor de opmaak van het jaarverslag

• Neemt de functie van preventieadviseur waar (en volgt hiervoor een opleiding).

• Organiseert en controleert de revalidatie-activiteiten van het centrum en formuleert adviezen om de revalidatie-activiteit te optimaliseren, alsook op organisatorisch en/of administratief vlak.

• Stuurt de planningsverantwoordelijke(n) aan en bewaakt mee de planning, uitvoering en bezetting van het globaal tewerkstellingsrooster.

• Voert administratieve controles uit (bv. prestatiecodes, inhoudelijke sporen, voorbereiding op het facturatieproces, …), of houdt hier toezicht op.

• Neemt actief deel aan vergaderingen (bv. stuurgroep, personeelsvergadering, stafvergadering, planningsteam, coördinatieteam…) en zorgt voor heldere verslaggeving en opvolging.

• Evalueert de kwaliteit van de dienstverlening in het centrum en stuurt bij in geval van veranderende noden en/of processen.

• Volgt de werkzaamheden op van de (inter)disciplinaire werkgroepen en inventariseert de noden, die dan in samenspraak met de directie worden opgenomen in de globale zorgkwaliteitsplanning.

• Werkt samen met de directie en het team aan de implementatie van het biopsychosociaal denkkader (o.a. via ICF).

• Neemt een kruispuntfunctie waar, treedt op als bemiddelaar tussen de zorggebruikers en medewerkers.

 

 

 

Taken t.a.v. personeel:

• Doet de personeelsadministratie en volgt deze op (contracten, verlofplanning, werkroosters, aan- en afwezigheid, overuren)

• Helpt mee aan het uitbouwen van een participatief klimaat en het optimaliseren van interne en externe communicatie(systemen).

• Neemt in overleg met de directie beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het centrum (bv. aanwerving, ontslag, taakomschrijving, evaluatie van de medewerkers, vormingen).

• Coacht het team door o.a. gesprekken, het maken van duidelijke afspraken, uitzetten van praktische regels en procedures, participatie aan (team)vergaderingen, toelichting van beleidskeuzes of beslissingen.

• Is attent voor het welbevinden en de arbeidstevredenheid bij de medewerkers en rapporteert naar de directie om samen mogelijke bevorderende condities te installeren.

• Begeleidt en coacht de medewerkers, detecteert hun ondersteunings- en opleidingsbehoeften en voert systematisch overleg met de diverse disciplines.

• Zoekt oplossingen bij functioneringsproblemen van medewerkers.

• Staat in voor de vlotte indiensttreding van nieuwe personeelsleden.

• Ondersteunt de dienstverantwoordelijken bij de organisatie van hun discipline en coacht deze verantwoordelijken in hun leidinggevende rol.

 

 

Competentieprofiel:

Je hebt een bachelor of masterdiploma binnen het studiegebied van de gezondheidszorg (psychologie, (ortho)pedagogiek, logopedie, audiologie, kinesitherapie, ergotherapie, sociaal werk, sociaal verpleegkunde) én hebt voldoende ervaring in het klinisch werk en/of leidinggevende functie.

Kennis en affiniteit met de doelgroep van kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen vormt een meerwaarde, alsook kennis van het biopsychosociaal denkkader.

Kennis van en ervaring binnen de CAR-sector is een pluspunt, alsook kennis of ervaring met personeelsbeleid.

Je beschikt over de nodige professionele en therapeutische grondhouding en kan coachend leidinggeven.

Je werkt zelfstandig met voldoende aandacht voor afstemming met directie en medewerkers.

Je beschikt over de nodige administratieve knowhow (o.a. computervaardig, vaardig in plannen en organiseren, …)

 

Ons aanbod:

Een afwisselende en uitdagende functie binnen een aangename werksfeer en een gedreven professioneel multidisciplinair team van ca. 40 medewerkers.

Uitgebreide ontwikkelingskansen via opleiding

Contract van onbepaalde duur van 38/38 (voltijds, te werken in 40-uren week).

Vergoeding woon-werkverkeer (treinabonnement, fietsvergoeding,..)

Verloning volgens IFIC paritair comité 330 (inclusief jaarlijks vakantiegeld en eindejaarspremie)

 

Voorziene startdatum: 1/06/2022

 

Kandidaten solliciteren per e-mail met cv en motivatie t.a.v. dhr. Van Hamme Nick, directeur, tot 9/01/2022 via nick.vanhamme@centrumimpuls.be.