Site CAR "Land van Halle & Asse" CAR "Land van Halle & Asse"

CAR "Land van Halle & Asse"

Vacature kinderpsychiater

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) “Land van Halle & Asse” biedt ambulant multidisciplinair onderzoek en behandeling aan peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD, mentale retardatie, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen , (psycho)motorische problemen, emotionele- en gedragsproblemen, …

Het CAR heeft 2 vestigingsplaatsen: Halle & Asse/Zellik.

Beide teams zijn multidisciplinair samengesteld: psychologen, maatschappelijk werker, logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten.

Binnen het centrum heerst een positieve en constructieve werksfeer, een cultuur van overleg en open communicatie.

Kwalitatieve hulpverlening staat centraal.

 

1.       Functieomschrijving

We zoeken een kinderpsychiater die, in samenwerking met de andere teamleden, bereid is te werken op één (of meerdere) van onze vestigingen. Het aantal uren is bespreekbaar, met een minimum van 4u/week.

De kinderpsychiater leidt één of meerdere van de multidisciplinair teams, in overleg met de medisch directeur van het centrum.

De kinderpsychiater heeft voornamelijk klinische activiteiten en neemt deel aan de (twee)wekelijkse teamvergaderingen.

2.       Profiel

Je voelt je uitgedaagd om binnen een tweedelijnsdienst op een creatieve manier samen met andere disciplines een kwalitatieve ambulante zorg uit te bouwen.

Je bent contactvaardig in de omgang met kinderen, hun ouders en onze medewerkers.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.

Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.

 

3.       Aanbod

Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.

Onmiddellijke indiensttreding mogelijk. Start tewerkstelling in onderling overleg te bepalen.

Zelfstandig statuut of werken in dienstverband.

Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met Peggy De Brauwer, algemeen directeur en/of Dr. A. Geusens, medisch directeur op het nummer 02/360.12.36 of via mail: peggy.debrauwer@car-halle-asse.be.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.