• Tijdelijk contract - Deeltijds
  • Torhout

Site CAR Noordhoek vzw

Het centrum voor Ambulante Revalidatie NOORDHOEK onderzoekt en behandelt peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis, ASS, ADHD, taalstoornis, gehoorstoornis, coördinatiestoornis, sociaal-emotionele en gedragsmoeilijkheden. Je werkt hierbij nauw samen met de teamleden van verschillende disciplines (logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkster, artsen) en betrekt steeds de context van de zorggebruiker.  

Voor het tijdelijk versterken van onze kwaliteitsvolle equipe zijn we op zoek naar een logopedist.

Het huidige logopedisch team bestaat uit 13 logopedisten/audiologen. In het kader van een zwangerschap zijn we momenteel op zoek naar een deeltijdse vervanging, vanaf heden tot eind december 2024.  

 

Functieomschrijving :

–        Je doet observaties en diagnostiek tijdens de onderzoeksfase.

–        Je geeft taal- en spraaktherapie aan kleuters en lagere schoolkinderen.

–        Je geeft auditieve training (auditieve basisfuncties) en voorbereidend rekenen aan de oudste kleuters.

–        Je geeft therapie voor lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen aan lagere schoolkinderen.

–        Je geeft samen met een collega van de psychologische discipline groepstherapie aan kleuters en lagere schoolkinderen (Sherborne, Haywood, ontwikkelingsstimulatie, sociale vaardigheden, leren leren).

–        Je zet in op ouderparticipatie door het laten meevolgen van ouders in je therapie, door het voeren van adviesgesprekken met de ouders van de kinderen die je begeleidt (ouderbegeleiding), via telefonische of digitale contacten (mailverkeer).

–        Je voorziet in de contacten met de leerkrachten en Ondersteuners rond therapie-inhoudelijke onderwerpen, onder supervisie van de dossierverantwoordelijke/psycholoog. 

–        Je bent verantwoordelijk voor de evolutie- en verlengingsverslagen en de opmaak van het individueel behandelplan van de zorggebruikers waaraan je zelf therapie geeft.

–        Je bent lid van het multidisciplinair behandelteam en bent in staat om een therapeutisch plan op te stellen samen met het team.

–        Als lid van het multidisciplinair behandelteam breng je op teamvergaderingen de bevindingen en evolutie in vanuit de (groeps)therapie bij jou.

–        In het uurrooster is structureel een uur overleg per week voorzien, waar zowel ruimte is voor supervisie, intervisie en vorming met de collega-logopedisten.

 

 

Profiel :

–        Je bent in het bezit van een diploma bachelor/master logopedie. Een aanvullend diploma van audioloog is steeds een meerwaarde van het CAR-team. Ook aanvullende opleidingen als stottertherapie of OMFT worden als een grote meerwaarde ervaren.

–        Je beschikt over vaardigheden en kennis betreffende de diverse problematieken die in een CAR onderzocht en behandeld worden.

–        Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht administratieve taken af.

–        Je beschikt over goede IT-vaardigheden.

–        Je bent goed in timemanagement en de organisatie van administratieve taken.

–        Je kan zelfstandig werken en hebt ook goede vaardigheden als teamspeler.

–        Je hebt goede communicatievaardigheden, met inbegrip van verslaggeving.

–        Je beschikt over de basiscompetenties nodig om therapeutisch te werken met kinderen. Je bent vaardig in het omgaan met gedragsmoeilijke kinderen.

–        Je bent flexibel en toegankelijk voor collega’s.

–        Opgebouwde stage- of werkervaring in een CAR is een belangrijke meerwaarde.

 

Wij bieden :

 

–        Een contract van 19/38 (of 20/40 in het 40-uren werksysteem van ons CAR) van bepaalde duur (zwangerschapsvervanging) voorzien tot eind december 2024.

–        Er is perspectief tot uitbreiding van de tewerkstelling in de komende jaren.

–        Verloning op basis van de IFIC-classificatie: categorie 14

–        Werkuren staan ingepland op dinsdag (9u30 – 19u), woensdag (13u tot 16u) en donderdag (9u30-18u30).

–        Vergoeding woon- werkverkeer (gratis treinabonnement, fietsvergoeding)

–        Relevante anciënniteit kan overgenomen worden.

–        Een aangename werksfeer en supertoffe collega’s.

 

Solliciteren met motivatiebrief en CV met foto 5 april 2024

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.