• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Onbepaalde duur - Voltijds
  • Halle en/of Zellik

Site Centrum voor Ambulante Revalidatie "Land van Halle & Asse" vzw. Centrum voor Ambulante Revalidatie "Land van Halle & Asse" vzw.

Centrum voor Ambulante Revalidatie "Land van Halle & Asse" vzw.

Onderzoek en behandeling van peuters, kleuters en lagere school kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen: mentale beperking, ASS, ADHD, spraak- en taalstoornissen, motorische problemen, gedrags- en emotionele problemen, …

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.