Site Horizon vzw

Horizon is een Centrum voor Ambulante Revalidatie.

Horizon is een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Al 40 jaar staan we in voor gespecialiseerde, multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornis, gehoorstoornis, mentale beperking, complexe ontwikkelingsstoornis, cerebrale parese, NAH.

Als kinderpsychiater werkt u samen met een deskundig team van psychologen, assistenten in de psychologie, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, NKO-arts. 

Jobinhoud:

  • Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, ADHD en/of gedragsstoornis.
  • Adviesgesprek en vervolggesprekken met de ouders.
  • Deelnemen aan teamvergaderingen.
  • Medicamenteuze opvolging.
  • Bewaken van de kwaliteit van het revalidatieproces.
  • Indien indicatie: – Uitvoering van verdere medische onderzoeken binnen het CAR – Aanvragen en follow-up van medische onderzoeken buiten het CAR – Follow-up van medische behandeling buiten het CAR.
  • Vorming en bijscholing in de verschillende aspecten van de revalidatie.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.