• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Onbepaalde duur - Voltijds
  • Tijdelijk contract - Deeltijds
  • Geraardsbergen

Site Horizon vzw

Horizon is een Centrum voor Ambulante Revalidatie.

Horizon is een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Al 40 jaar staan we in voor gespecialiseerde, multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornis, gehoorstoornis, mentale beperking, complexe ontwikkelingsstoornis, cerebrale parese, NAH.

Naast revalidatie hebben we ook nog ons Hoorcentrum De Kim, onderzoeks- en behandelingscentrum met een dienst Logopedie, Psychotherapie en Medische dienst.

Als logopedist geef je aangepaste therapie met betrekking tot: taal, articulatie, communicatievaardigheden, technisch en begrijpend lezen, spelling, pre-numerieke en numerieke vaardigheden, auditieve basisfuncties, inclusief afname van audiogram, visuele basisfuncties.

Als lid van een multidisciplinair team met specifieke expertise met betrekking tot gehoorproblemen, sta je in voor de audiologische en logopedische opvolging van baby’s, kinderen en volwassenen/ouderen met gehoorproblemen, dit in nauwe samenwerking met de NKO arts.

Je neemt deel aan teamvergaderingen rond gebruikers en maakt verslag op.Je beschikt over het diploma bachelor/master in de audiologie/logopedie; erkenning als audioloog/logopedist.

Je onderschrijft de visie, missie en waarden van CAR Horizon en De Kim.

Je volgt de professionele norm van de werking gehoor.

Ervaring met de doelgroep is een must.

Persoonsgebonden competenties:

·        Plannen en organiseren

·        Creativiteit

·        Communiceren

·        Verantwoordelijkheid

·        Resultaatgerichtheid

·        Analyseren

·        Kritisch denken

·        Zelfstandigheid

·        Samenwerken

·        Flexibiliteit

Ons aanbod:

–      Werken in een multidisciplinair, deskundig team met kinderen ;

–      Verloning volgens de wettelijke barema’s;

–      Starten met onmiddellijke ingang;

–      Plaats van tewerkstelling: Horizon vzw, Oudenaardsestraat 215 te 9500 Geraardsbergen.

–      Tijdelijke job in loondienst en/of betrekking van onbepaalde duur in zelfstandig statuut

–      Werkrooster wordt in onderling overleg besproken

Procedure en/of meer info:

U kan uw kandidaatstelling en uw CV doorsturen naar kelly.franceus@horizonvzw.be of telefonisch contact opnemen voor meer info met Kelly Franceus, directeur Horizon vzw, op het nummer 054/41.54.54

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.