• Tijdelijk contract - Deeltijds
  • Geraardsbergen

Site Horizon vzw

Horizon is een Centrum voor Ambulante Revalidatie.

Geven van aangepaste therapie met betrekking tot:

taal; articulatie; communicatievaardigheden; technisch lezen;  begrijpend lezen; spelling; pre-numerieke en numerieke vaardigheden; auditieve basisfuncties, inclusief afname van audiogram; visuele basisfuncties

Verslaggeving op basis van test-, observatie- en therapiegegevens: aanvangsbilans; evaluatieverslagen; evolutieverslagen; eindbilans.

Samenwerking met ouders en andere instanties die betrokken zijn bij de gebruiker

Aanbod :
Werken in een multidisciplinair team met kinderen en jongeren.

Verloning volgens de wettelijke barema’s

Tijdelijke vervanging wegens zwangerschap, met onmiddellijke indiensttreding, tot circa februari 2023, 19uren per week, eventueel tijdens de zomermaanden juli-augustus 30uren per week. 

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.