De werkgroep Onderwijs wil 2 zaken onderzoeken:

1) Kunnen we tot een sectoraal standpunt komen over therapie in een CAR voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?

2) Is er een gemeenschappelijkheid te vinden tussen alle CAR’s met betrekking tot criteria voor opstarten/stoppen van therapie?

Als eerste aanzet hiervoor doen we onderstaande bevraging. Op onze ledenvergadering van oktober zullen we de resultaten van onderstaande bevraging bespreken, alsook de ruimte laten om in kleinere groepen hier genuanceerder over verder te praten. Achteraf kunnen we dan plenair bekijken of we tot gezamaenlijke standpunten of inzichten komen.

Periode waarin de bevraging kan worden ingevuld: maandag 12 september tem zaterdag 17 september.

De periode waarop deze bevraging betrekking heeft: 2021.

Alvast hartelijk dank om hier de nodige tijd voor vrij te maken.

Werkgroep Onderwijs

Bevraging WG Onderwijs september 2022
Welke van volgende criteria zijn in uw CAR een reden om niet op te starten of te stoppen?

Maximum file size: 268.44MB