In een clean desk policy kan een centrum beschrijven hoe een werkplek moet achtergelaten worden, wanneer onbeheerd.

Het kan bevatten waar privacygevoelige gegevens moeten bewaard, wanneer de bureau’s leeg moeten zijn, hoe papier dient vernietigd te worden,… 

Het hebben van een dergelijke policy schept duidelijkheid naar verwachtingen van alle medewerkers en geeft meer gewicht aan het belang van het veilig opbergen van privacygevoelige informatie.

Ter inspiratie delen we een clean desk policy van één van onze leden. Dit voorbeeld mag gebruikt worden, maar moet uiteraard aangepast worden op maat van het eigen centrum.