Een clean desk beleid is een handige tool om efficiënt en verantwoord om te gaan met gevoelige data binnen jouw centrum. De Centra voor Ambulante revalidatie verwerken dagelijks heel wat (privacy)gevoelige informatie (van zorggebruikers en van medewerkers), waardoor iedere medewerker wel eens in contact komt met persoonsgegevens en bestanden of documenten met een gevoelig karakter. Om deze reden is het belangrijk dat ieder CAR een informatieveiligheidsbeleid heeft. Een clean desk policy is een belangrijk onderdeel hiervan.

De Federatie wil zijn leden ondersteunen in dit onderdeel van hun informatieveiligheidsbeleid. In dit deel van de website kan je dan ook handige hulpmiddelen terugvinden om vorm te geven aan een clean desk policy én hulpmiddelen om dit levendig te maken en te houden op de werkvloer.

Clean Desk Day

2de maandag van januari

Clean Desk Policy

Hulpmiddelen