Bijkomende registraties ikv COVID-19

In kader van de bespreking/ onderhandeling tussen de werkgeversorganisaties, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het kabinet omtrent de budgetgarantie na maart 2021 is het belangrijk om naast de inhoudelijke voorbeelden en argumenten ook een aantal concrete...

Registratie alternatieve prestaties in CAReManager

Naar aanleiding van de bevraging die we ontvingen vanuit het Agentschap betreffende het aantal gepresteerde reguliere prestaties, diverse alternatieve prestaties en niet reguliere prestaties wensen we terug voor de sector algemene richtlijnen hieromtrent te bezorgen,...