Registratie alternatieve prestaties in CAReManager

Naar aanleiding van de bevraging die we ontvingen vanuit het Agentschap betreffende het aantal gepresteerde reguliere prestaties, diverse alternatieve prestaties en niet reguliere prestaties wensen we terug voor de sector algemene richtlijnen hieromtrent te bezorgen,...