Filter: alle werkgroepen, werkgroep kwaliteit, werkgroep onderwijs, werkgroep automatisatie, werkgroep GDPR

 

15

jan 21

Bijkomende registraties ikv COVID-19

In kader van de bespreking/ onderhandeling tussen de werkgeversorganisaties, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het kabinet omtrent de budgetgarantie...
Read More

27

aug 20

Registratie alternatieve prestaties in CAReManager

Naar aanleiding van de bevraging die we ontvingen vanuit het Agentschap betreffende het aantal gepresteerde reguliere prestaties, diverse alternatieve prestaties...
Read More